دل آرام ، رئیس راه و شهرسازی رودسر و املش شد

دل آرام ، رئیس راه و شهرسازی رودسر و املش شد

به گزارش املش ما به نقل از رودسریها پیرو ابلاغ مقام عالی وزارت راه و شهرسازی و تغییر در چارت ادارات کل استان ها، ادارات راه و شهرسازی شهرستان های رودسر و املش با یکدیگر ادغام و با حکم پدرام...

ادامه مطلب ...