به گزارش املش ما  ، محدثه رمضانی املشی در آخرین یادداشت خود به قرارداد FATF پرداخت و نوشت :

(Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF) یک سازمان همکاری میان دولت هاست که به منظور مبارزه با پول شویی شکل گرفته است . هدف اصلی این اتحادیه ، در واقع مبارزه با مظاهر مختلف فعالیت های غیر قانونی میباشد که بخش اقتصادی کشورها را تحت تاثیر خود قرار داده اند .

در نگاه نخست این سازمان بسیار مفید برای کشورها و باعث رشد اقتصادی و رفع مفاسد اقتصادی است اما ماهیت اصلی آن با واکاوی مفاد و بند های آن رونمایی میشود.

طبق این قرارداد اصول رازداری مالی موسسات نباید مانع از کار FATF شود یعنی این سازمان در هر زمان و مکان هر شرکت و موسسه و هرمکان اقتصادی که مقایر با تعریف آنها باشد باید اقدامات موقتی ، مصادره و توقیف انجام گیرد و هرگونه بازرسی و تفتیش بلا مانع است یعنی پی بردن غربی‌ها به هویت واقعی همه مشتریان نظام بانکی ایران و یا هر مشتری دیگر  و دست رسی آسان به اطلاعات فوق‌ العاده حساس و تراکنشات بانکی و خزانه ملی صورت می گیرد.

بنابر تعریف Fatf طبق این قرار داد  اجازه خواهند داشت هرسازمانی که احتمال پولشویی و حمایت از تروریست درآن باشد را مورد تفتیش قرار دهند و مصادره کنند.

ولی در واقع با اجرای این قرارداد مجوز واکاوی موساد و سازمان سیا درنظام پولی و بانکی و موسسات اقتصادی و استراتژیک ایران صورت خواهد گرفت که  جز راهی برای تضعیف ایران در منطقه و گسترش حیطه تسلط بر آن نخواهد بود.

اما سوال بسیار اساسی اینجا مطرح میشود که آیا ما تعریف مشترکی از تروریست داریم یا مانند برجام هرکدام تعاریف خود را ارائه میدهیم ؟

چرا زمانی که  FATF نخستین‌ بار در سال ۲۰۰۷ ایران را به عنوان یک کشور پرخطر برای نظام مالی جهان شناسایی میکند و در آخرین بیانیه اش در فوریه ۲۰۱۶ همچنان ایران را در کنار کره‌شمالی ۲ کشوری با بیشترین ریسک مالی در جهان اعلام میدارد؛ طی بیانیه هفته گذشته خود  به مدت ۱۲ ماه اقدامات تقابلی (counter-measures) علیه ایران را تعلیق می دارد ولی باز نام ایران را در فهرست کشورهای پرخطر حفظ می کند؟

سوال مهمی که در اینجا  از تیم مذاکره کننده دولت آقای روحانی پیش می آید این است آیا این قرارداد تکه ای از پازل برجام هسته ای است که اگر این گونه باشد چه قرارداد های ننگین و  ترکمن چای دیگری را به امضا رسانده اید و از ملت فهیم ایران مخفی نگاه داشته اید تا زمان، فجایع آن را رونمایی کند و اگر نه ،چرا قرارداد بسته شده با FATF  را منتشر نمیکنید؟

این قرارداد بسی فاجعه بارتر از اقدام مشترک هسته ای است چرا که آمریکا با اهرم فشار FATF در پی تسلط برسپاه ،  حزب الله و منطقه و درگیرکردن ایران به برجام ۲ وبرجام ۳ و مذاکرات و پیچ و خم های قوانین بین المللی است تا شاهد کاسته شدن نقش مقاومت در منطقه باشد.

بایدگفت: اجرای قوانین FATF ، بتن ریزی تاسیسات هسته ای  و ازبین بردن زیرساخت های آن  نیست بلکه افشای اطلاعات محرمانه کشور و اجازه نفوذ دشمن به زیر ساخت های نظام است درواقع تقدیم اطلاعات امنیتی و ملی به دشمن است و این امر خیانتی  بزرگ علیه کشورایران است.

Print Friendly, PDF & Email