به گزارش املش ما ، مدیرکل بنیاد شهیدوامور ایثارگران استان گیلان در حاشیه دیدار و ملاقات با جامعه ایثارگری عنوان کرد:ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بدون تکریم ایثارگران ممکن نیست و اگر بخواهیم این فرهنگ را در جامعه زنده،پویا و نهادینه کنیم نیازمند این هستیم تا جامعه ایثارگری خود را حمایت نماییم.
پاکاری سرعت بخشیدن به کار،رفع موانع و مشکلات،ارائه خدمات بهینه و مطلوب به ایثارگران،پیگیری مسائل مختلف جامعه ایثارگری و رضایتمندی جامعه هدف را از اهداف عمده ملاقات عمومی ها برشمرد.
در این ملاقات عمومی،مشکلات ایثارگران از قبیل مشکلات درمانی،مسکن،خدمات رفاهی و اجتماعی،تحصیلی، اشتغال و … مورد بررسی قرار گرفت و در جهت رفع آن راه حل هایی از طرف مدیرکل بنیاد استان ارائه شد.

Print Friendly, PDF & Email