به گزارش املش ما ، مسابقات آب های آرام و زیر ۲۳ سال جهان به میزبانی کشور رومانی در حال پیگیری است.

محمدنبی رضایی ملی پوش کشورمان در رقابت های فینال A کانوی هزار متر به مصاف حریفا خود رفت و در پایان با زمان ۴:۱۷.۸۶۲ در رده ششم قرار گرفت.

ورزشکاران آلمان، رومانی و بلغارستان رده های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

Print Friendly, PDF & Email