به گزارش املش ما ، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا با ترخیص حدود هفت هزار دستگاه خودرو نرخ خودروهای خارجی ارزان خواهد شد؟ گفت: مهلت مصوبه هیات وزیران مبنی بر ترخیص خودروهای خارجی از سوی مقامات دولتی تمدید نشد. همین موضوع باعث شد که مجدد نرخ خودروهای لوکس در سطح بازار با افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی همراه شود.

 

مهدی دادفر افزود: با عرضه و ترخیص هفت هزار خودرو لوکس در بازار نرخ خودروهای وارداتی هفته گذشته ۳۰ درصد ارزان شد اما با توجه به عدم هماهنگی دستگاه‌های مربوطه مبنی بر تمدید مصوبه هیات وزیران مبنی بر ترخیص خودروهای خارجی باعث شد که مجدد نرخ خودروهای خارجی در سطح بازار گران شود.

 

او اظهار کرد: متاسفانه دخالت دولت و تصمیم‌گیری در حوزه خودرو باعث شده که واردکنندگان با زیان‌های قابل توجهی مواجه باشند. معتقدیم چنانچه شاخص‌های اقتصادی ثابت باقی بماند نرخ خودروهای خارجی تغییر نخواهد کرد، در غیر این صورت باید شاهد موج جدید گرانی باشیم.

Print Friendly, PDF & Email