یکی از گنجینه‌های فرهنگی و اقتصادی که در گیلان وجود دارد، تشکیل بازار‌های هفتگی است. نمونه‌ی بارز این بازار‌ها سه شنبه بازار املش است.سه شنبه برای مردم املش روز تلاش و کار بیشتر است، بازاریان و کسبه در این روز بیشترین فروش خود را دارند و بسیاری از کسبه از شهر‌های دیگر محصولات خود را برای فروش به املش می‌آورند.سه شنبه بازار املش در سال ۱۳۱۲ توسط نصرالله خان بنا شده و تا امروز به فعالیت خود ادامه داده است.
Print Friendly, PDF & Email