به گزارش خبرنگار املش ما ، راهپیمایی دشمن شکن روز جهانی قدس با شعار« شکست معامله قرن »همزمان با سراسر کشور در شهرستان املش برگزار شد.

تصاویر مهدی نظرپاک

Print Friendly, PDF & Email