به گزارش املش ما ، صادق اسماعیل زاده، مدیر امور آب و فاضلاب روستایی املش امروز گفت: طرح توسعه شبکه آب آشامیدنی روستایی با هدف تامین و تقویت فشار آب در روستای گرکرود این شهرستان خبر داد.

 

وی، با بیان اینکه طرح توسعه آبرسانی به طول ۵۵۰ متر اجرا شده است،افزود: با اجرای این طرح فشار آب آشامیدنی ۵۰ خانوار روستای گرکرود تقویت شده است.

 

مدیر امور آب و فاضلاب روستایی املش، با قدردانی از مشارکت و همکاری دهیاری و شورای اسلامی این روستا برای اجرای این طرح آبرسانی ، گفت: بیش از ۳۵۰ میلیون ریال برای توسعه شبکه آب آشامیدنی روستای گرکرود هزینه شده است.

Print Friendly, PDF & Email