به گزارش خبرنگار املش ما ،  همزمان با ورود تاریخی امام (ره) به میهن در ساعت ۹:۳۳ دقیقه زنگ مدرسه حقانی املش  به صدا در آمد.

 

Print Friendly, PDF & Email