عمومی و اجتماعی

  • روضه امام حسین(ع) این وهابی را شیعه کرد

    یک وهابی شیعه شده گفت:‌ وهابی‌ها در جلساتشان می‌گفتند که شیعیان قرآنشان با مسلمانان دیگر فرق دارد، یادم هست یک‌بار در یک سخنرانی کتاب «مفاتیح‌الجنان» را نشان ‌دادند و گفتند این قرآن شیعیان است.

کسب درآمد