يادداشت

  • «دفاتر پیشخوان» کارآمدتر از نظام بانکی!

    «عدم ارائه تسهیلات خُرد به مردم»، «سخت گیری های بیش از حد بانکها در قبال ارائه تسهیلات» و «زمان و نوبت دهی طولانی برای پرداخت وام» دلایلی هستند که مردم را وادار به رجوع به…

  • به بهانه والنتاین روزی برای عشق ورزیدن

    عشق گوهری ستودنی است و در همه سرزمین ها مقدس است. مختص قشر خاصی نبوده و نیست وبه همین‌دلیل در همه کشورها برای ازدواج آئین مخصوصی با توجه با قوانین و فرهنگ هر ملتی وجود…

کسب درآمد