اخبار املش

  • به همت ماموران حفاظت میراث فرهنگی صورت گرفت؛

    دستگیری حفاران غیرمجاز و کشف فلزیاب در کجید املش

    سودجویانی که با تردد مشکوک در محدوده حفاظتی کجید املش قصد حفاری غیرمجاز را داشتند، به همت نیروهای پایگاه حفاظتی میراث فرهنگی این شهرستان دستگیر شدند.

  • به همت ماموران حفاظت میراث فرهنگی صورت گرفت؛

    دستگیری حفاران غیرمجاز و کشف فلزیاب در کجید املش

    سودجویانی که با تردد مشکوک در محدوده حفاظتی کجید املش قصد حفاری غیرمجاز را داشتند، به همت نیروهای پایگاه حفاظتی میراث فرهنگی این شهرستان دستگیر شدند.

کسب درآمد