مهدی معقول ۳ روز پس از معرفی از سرپرستی شهرداری املش رفتنی شد و قرار است بابک ریحانی بر فعالیت خود ادامه دهد.

به گزارش خبرنگار املش ما ، مهدی معقول که با رای اعضای شورای شهر املش  از دوشنبه ۲۵ بهمن ماه به عنوان سرپرست شهرداری معرفی شده بود ، باید جای خود را به بابک ریحانی شهردار این شهر بدهد.

بابک ریحانی شنبه هفته گذشته با حکم استاندار گیلان مبنی بر ماده ۱۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری عزل شد و شب گذشته خبر از بازگشت وی به شهرداری املش منتشر شد و قرار است از شنبه هفته آینده بر مسند شهرداری املش تکیه بزند.

شاید این کوتاه ترین عمر یک سرپرست شهرداری در استان گیلان باشد که پس از ۳ روز از انتصاب ، حکمش ملغی می شود.

اشتراک این خبر در :