کد خبر: 74050

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ - ۱۸:۵۸

مسابقه دوصحرانوردی با حضور ۱۰۰ ورزشکار در املش برگزار شد

مسابقه دوصحرانوردی با حضور ۱۰۰ ورزشکار و در دو رده سنی نوجوانان و جوانان در املش برگزار شد به گزارش خبرنگار املش ما ، یک دوره مسابقه دوصحرانوردی با حضور ۱۰۰ ورزشکار در دو رده سنی نوجوانان و جوانان در املش برگزار شد. در رده سنی نوجوانان ۷۵ ورزشکار و در رده سنی جوانان ۲۵ ورزشکار مسابفت […]

مسابقه دوصحرانوردی با حضور ۱۰۰ ورزشکار و در دو رده سنی نوجوانان و جوانان در املش برگزار شد

به گزارش خبرنگار املش ما ، یک دوره مسابقه دوصحرانوردی با حضور ۱۰۰ ورزشکار در دو رده سنی نوجوانان و جوانان در املش برگزار شد.

در رده سنی نوجوانان ۷۵ ورزشکار و در رده سنی جوانان ۲۵ ورزشکار مسابفت ۲ و ۳ کیلومتری را از ورودی شهر املش تا مزار شهدای املش دویدند و در پایان به ۲۰ ورزشمار جوایزی اهداء شد.

ارسال دیدگاه

کسب درآمد