دانش آموزان املشی (جوانه های کانون معصومیه) با نوشتن جمله” ۲۹دی، روز هوای پاک” با درپوش بطری این روز را گرامی داشتند.

به گزارش خبرنگار املش ما ، دانش آموزان املشی (جوانه های کانون معصومیه) با نوشتن جمله” ۲۹دی، روز هوای پاک” با درپوش بطری و برگزاری نمادین کارناوال بهداشتی و سردادن شعارهای هوای پاک  این روز را گرامی داشتند.

 

اشتراک این خبر در :