اردوی جهادی – دانش آموزی برداشت محصول در روستای جیرگوابر شهرستان املش برگزار شد.

به گزارش خبرنگار املش ما، اردوی جهادی – دانش آموزی برداشت محصول با حضور تعدادی از دانش آموزان بسیجی مدرسه شهید علوی ۲ در روستای جیرگوابر شهرستان املش برگزار شد.

در اینبرنامه که روز گذشته برگزار شد، دانش آموزان در برداشت محصول پرتقال به خانواده های محروم کمک کردند.

اشتراک این خبر در :