دو معلم املشی در انتخابات صنف نیروهای آزاد شاغل در مدارس غیردولتی گیلان انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار املش ما ، همایش مجمع عمومی صنف نیروهای آزاد شاغل در مدارس غیردولتی کشور در استان گیلان صبح امروز با حضور جمعی از معلمان و شاغلین در مدارس غیردولتی استان برگزار شد.

در این همایش که با حضور مدیرکل تعاون و رفاه امور اجتماعی و مشاور نماینده رشت(کوچکی) برگزار شد،قلی زاده مسئول تشکل های کارگری و کارفرمایی اداره کل کار استان با تشریح اساسنامه و بررسی توسط مجمع عمومی صنف با اکثریت آرا به تصویب مجمع عمومی رساند.

در پایان همایش انتخابات برگزار شد و ۵ نفر بعنوان هیئت موس  و ۲ نفر به عنوان بازرس انتخاب شدند.

لیلا ابراهیمی از رشت- سمیه شاهمرادی از رشت- هاجر دلاور از آستانه اشرفیه-سنا داوودی اصل از رشت-ساجده پوربابایی از املش

دونفر اعضای عدل بدل : زهرا صفری از رشت و رقیه رنجبر از املش

بازرسین : پریرخ لطیفی از رشت- فاطمه ربیع از رشت

اشتراک این خبر در :