گردهمایی دهیاران و شوراهای اسلامی بخش مرکزی املش با سخنرانی پوراوزان مدیرکل سیاسی انتخابات استانداری در کانون معصومیه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار املش ما ، گردهمایی دهیاران و شوراهای اسلامی بخش مرکزی املش با موضوع بررسی طرح های عمرانی و انتخابات پیش رو با سخنرانی پوراوزان مدیرکل سیاسی انتخابات استانداری در کانون معصومیه برگزار شد.

اشتراک این خبر در :