کد خبر: 73276

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۱ - ۹:۲۶

تعاریف، وظایف و بایسته ها در مدیریت شهری

 نیما اسحاق زاده در خصوص سیستم مدیریت شهری نوشت املش ما / نیما اسحاق زاده در خصوص سیستم مدیریت شهری نوشت:   برخلاف گذشته اکنون زندگی بسیار پیچیده و به میزان زیاد متنوع شده است. پیچیده شدن مسائل شهری گسترش و دگرگونی زیادی در حوزه مدیریت شهری به وجود آورده است. مدیریت شهری در کشور ، […]

 نیما اسحاق زاده در خصوص سیستم مدیریت شهری نوشت

املش ما / نیما اسحاق زاده در خصوص سیستم مدیریت شهری نوشت:

 

برخلاف گذشته اکنون زندگی بسیار پیچیده و به میزان زیاد متنوع شده است. پیچیده شدن مسائل شهری گسترش و دگرگونی زیادی در حوزه مدیریت شهری به وجود آورده است. مدیریت شهری در کشور ، امروز سخت نیازمند اطلاعات و شناخت میزان تأثیر گذاری هر یک از مقوله های اطلاعاتی در فرآیند برنامه ریزی و تصمیم گیری و اداره امور است. مدیریت شهری برای دست یابی به توسعه پایدار شهری نیازمند سامانه­هایی است که بتوانند محیط های منعطف و آزاد تصمیم گیری را در اختیار نه تنها تصمیم گیران و مدیران شهری بلکه همه شهروندان قرار دهد.

تعاریفی از مدیریت شهری:

مدیریت شهری عبارت است از اداره امور شهر به منظور ارتقاء مدیریت پایدار مناطق شهری در سطح محلی با در نظر داشتن و تبعیت از اهداف سیاست های ملی ، اقتصادی و اجتماعی کشور است. مدیریت شهری عبارت است از یک سازمان گسترده ، متشکل از عناصر و اجزا رسمی و غیررسمی مؤثر و ذی ربط در ابعاد مختلف اجتماعی ، اقتصادی و کالبدی حیات شهری با هدف اداره ، کنترل و هدایت توسعه همه جانبه.و پایدار شهر مربوطه. هدف سیستم مدیریت شهری ، به مثابه جزئی از سیستم حکومتی ، اداره امور شهرها است و ایفای نقشی است که دولت برای این سیستم قائل می شود تردیدی نیست که صرف نظر از هر تعریفی که برای مدیریت شهری در نظر گرفته شود هدف سیستم مدیریت شهری در جهت اهداف ملی بوده  و با آن همسو است و از کلیات آن تبعیت می کند و به همین دلیل است که برنامه های این سیستم برای ساماندهی امور شهر ، به طور کلی در چارچوب برنامه های کلان و قوانین جاری کشور تدوین می گردد و اقدامات این سیستم ناقض مقررات قانونی کشور نیست(۴).

وظایف مدیریت شهری:

مدیریت شهری به طور کلی دارای وظایفی در حوزه برنامه ریزی و اداری _ اجرایی می باشد.

نقش سیستم مدیریت شهری به مثابه یک برنامه ریزی:

برنامه ریزی مجموعه­ای از تصمیم گیری­های سنجیده است که بر اساس قیودات کم ، کیفی، زمانی، مکانی شیوه دخالت انسان را در موضوعی مشخص بیان می کند.(۳). “سیستم مدیریت شهری بنا به تعریف و به لحاظ وظایف عملی موظف به به برنامه­ریزی توسعه و عمران شهری و اجرای برنامه­ها ، طرح­ها و پروژه­های مربوطه است . انجام این وظایف تعیین کننده نوع هویت برنامه­ریزی  اجرایی برای آن است.

نقش اداری – اجرایی سیستم مدیریت شهری:

مدیریت شهری  برنامه های تهیه شده را ،در چارچوب نظام اداری –اجرایی حاکم ، به پروژه های عملیاتی تبدیل کرده و به مرحله ی اجرا می رساند . مدیریت شهری به لحاظ اداری- اجرایی یک سازمان بسیار گسترده و مشتمل بر عناصر متعدد و متنوع لازم برای اداره ی امور یک شهر است . از آن جمله شهرداری ، ادارات آب ، برق ، گاز ،مخابرات و سازمان های اتوبوسرانی ، آتش نشانی ، مراکز رفاهی و تفریحی و …از عناصر اصلی سازمان اداری _ اجرایی می باشند. هر چند این عناصر طیف عملکردی گسترده ای را شامل می شوند اما به هر حال عناصر مرکزی و اصلی سازمان شهرداری است که در تمامی عملکردهای تدوین شده سیستم به ویژه امور اداری و اجرایی دخیل است . در واقع شهرداری از یک سو جزء عناصر مهم مدیریت سیاسی و اجتماعی شهر محسوب می گردد و از طرف دیگر مهم ترین عنصر اجرایی سیستم مدیریت شهری است . مدیریت شهری باید بتواند پروژه های اجرایی از سوی هر سازمانی را به نفع شهروندان سوق دهد. (۱).

وظایف شهرداری­ها:

در سراسر جهان و بویژه کشورهای توسعه یافته، شهرداری ها از وظائف متنوع و متعددی برخوردار می­باشند. در ایران به علت عدم وجود مدیریت واحد شهری، وظائف شهرداری­ها در بین سازمانها و شرکت­های دولتی و غیر دولتی محلی متعددی توزیع شده است.  بطوری که وظایف شهرداری­ها و به تبع آن اختیارات آن­ها، در شهرها  محدود به مواردی خاص شده اند. بر همین اساس در حال حاضر می­توان وظائف شهرداری­ها را به پنج گروه زیر تقسیم بندی کرد.

الف) وظایف عمرانی: مانند احداث خیابان­ها، معابر، میادین.

ب) وظایف خدماتی : ایجاد تاسیسات عمومی تنظیف و نگهداری و تسطیح معابر و مجاری آب، تعیین محل­هایی مخصوص برای تخلیه زباله، نخاله و فضولات ساختمانی.

ج) وظایف نظارتی و حفاظتی: اجراء آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ صدور پروانه ساختمان-نظارت بر کلیه ابنیه­ای که در شهر ایجاد می شود.

د) وظایف رفاهی : احداث بناها و ساختمان­های مورد نیاز شهر از قبیل بوستان ،جلوگیری از سد معابر عمومی

ه) مدیریت منابع: عوارض ساختمان و ترتیب ممیزی و وصول آن، نقش شهرداری در تعیین ارزش معاملاتی ساختمان­ها(۳).

برنامه ریزی شهری:

یکی از مهم ترین وظایف مدیریت شهری، برنامه ریزی شهری می­باشد . مطابق‌ بااصول‌ علمی‌ مدیریت، برنامه‌ریزی‌ شهری‌ جزء وظایف‌ و عناصر اصلی‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ محسوب‌ می‌شود. براین‌ اساس‌ برنامه‌ریزی‌ فیزیکی، اقتصادی‌ و اجتماعی‌ برای‌ یک‌ شهر، تحت‌ نظارت‌ و هدایت‌ سیستم‌ مذکور انجام‌ می‌گیرد.

  مدیریت مشارکتی :

ارتباط مستقیم مدیریت شهری با شهروندان و خواسته های آن ها ایجاب می کند که سیستم مدیریت شهری به عنوان ابزاری برای توسعه انسانی پایدار و مشارکت شهروندان در امور شهری طراحی و تدوین گردد (۲).

امروزه سیستم های اطلاعات جغرافیایی و مدل های شبیه سازی مجازی به عنوان دو فن آوری پیشرفته جوابگوی تحلیل های کارشناسی و مشارکت بهینه مردم در فرآیند تصمیم گیری شهری بوده و آینده ای پایدار را برای  شهر به ارمغان خواهد آورد.

منابع:

۱٫داداش پور، هاشم. ماهنامه تدبیر (شماره ۱۲۰) ، مدیریت شهری، اهداف و راهبرد ها.

۲٫صارمی، حمید رضا ، اولین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیک، مقاله : سیستم های اطلاعات جغرافیایی، ضرورت اساسی شهرداری الکترونیک .

۳٫قادری، علی. وظایف مدیریت شهری. www.aum.blogfa.com.

  1. نکویی، نازیلا. اولین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیک،مقاله : مدل توسعه راهبردی فناوری ارتباطات و شهرداری­ها.

 

 

 

ارسال دیدگاه

کسب درآمد