عصر امروز در جریان تمرین تیم پیشکسوتان املش ، تست سلامت ورزشکاران توسط اداره بهداشت انجام شد.

به گزارش خبرنگار املش ما ، عصر امروز در جریان تمرین تیم پیشکسوتان املش ، تست سلامت ورزشکاران توسط اداره بهداشت انجام شد.

گفتنی است این طرح همزمان با ایام بسیج ملی اصلاح الگوی مصرف غذا اجرایی شده است

 

 

اشتراک این خبر در :