پس از رسانه ای شدن برداشت بی رویه شن ،یگان حفاظت محیط زیست استان گیلان با حضور در شهرستان املش از  رودخانه خرشتم بازدید کرد.

بازدید حفاظت محیط زیست از رودخانه خرشتمبه گزارش خبرنگار املش ما، یکی از موضوعاتی که بارها در این رسانه مطرح شده است برداشت بی رویه شن و ماسه از بستر رودخانه خرشتم املش است که با بی تفاوتی مسئولین شهرستان همراه بوده است.

این خبرها به گوش مدیران محیط زیست گیلان رسید و صبح امروز با حضور در شهرستان املش به بازدید از رودخانه خرشتم پرداختند.

ساسان اکبری پور گفت: متاسفانه تعدادی از پیمانکاران پس از اخذ مجوز از ادارات مرتبط و محیط زیست در زمان اجرای پروژه به موارد ذکر شده در مجوز دقت کامل نداشته و اقدام به تخریب بستر و تغییر اکو سیستم رودخانه مینمایند که در همین خصوص یگان حفاظت محیط زیست استان در اجرای دستورات مدیر کل محترم ضمن هشدار جدی به تمام پیمانکاران که در مناطق مختلف گیلان مشغول فعالیت هستند ،به رعایت قوانین زیست محیطی دعوت و ملزم مینماید.

 

اشتراک این خبر در :