صبح امروز کارگاه آموزشی جشنواره جابربن حیان ویژه اولیاء و دانش آموزان پسر شهرستان املش در کانون معصومیه (س) برگزار شد.

به گزارش خبرنگار املش ما ، صبح امروز کارگاه آموزشی جشنواره جابربن حیان ویژه اولیاء و دانش آموزان پسر شهرستان املش در کانون معصومیه (س) برگزار شد.

 

 

اشتراک این خبر در :