استاندار گیلان درباره وعده خویش در دی‌ماه ۹۳ مبنی بر احداث پارک موزه شیلات گیلان در بندر کیاشهر که تاکنون،انجام‌نشده است،اذعان کرد: موضوع را به شیلات کشور ابلاغ کردیم و آن‌ها هم دنبال احداث موزه هستند.

موزه شیلاتبه گزارش املش ما به نقل از کاشف اسرار، محمدعلی نجفی در پاسخ به این سؤال برای اقتصاد مقاومتی آستانه‌اشرفیه و بندر کیاشهر چه باید کر اظهار داشت: همه باید در حل مشکل بادام کاران این شهرستان ازنظر افزایش سطح زیر کشت و ارائه امکانات موردنیاز هم چون آبیاری و زهکشی تلاش کنیم تا کشاورزان در هر باران و طوفانی ایجاد می‌شود،آسیب نبینند.

وی با تأکید  بر حفظ کیفیت بادام‌زمینی آستانه‌اشرفیه تأکید کرد گفت: مرکز تحقیقات بادام‌زمینی در این شهرستان شکل خواهد گرفت و بتوانیم ازنظر به زراعی و به نژادی چنان چه نیاز به بذر جدید باشد،تقویت و کیفیت این محصول آستانه‌اشرفیه باید همیشه حفظ بشود.

این مقام سیاسی خاطرنشان کرد: قیمت بادام‌زمینی باید اقتصادی باشد که بتوان این محصول را حفظ کرد.

اشتراک این خبر در :