تصاویر زیر مربوط به طبیعت برفی خصیب دشت املش می باشد.

به گزارش خبرنگار املش ما ، بارش برف به طبیعت پائیزی خصیب دشت چهره شگفت انگیز داده است.

اشتراک این خبر در :