پنج شنبه ۲۵ آذرماه مراسم بزرگداشت میرزا حبیب الله املشی در مسجد اعظم املش برگزار می گردد.

به گزارش خبرنگار املش ما، پنج شنبه ۲۵ آذرماه مراسم بزرگداشت میرزا حبیب الله املشی در مسجد اعظم املش برگزار می گردد.

میرزا حبیب الله رشتی معروف به املشی ، از فقهای شیعه و از مجتهدین صاحب نام عصر ناصری، در سال ۱۲۳۴ در املش به دنیا آمد

 

میرزاحبیب الله املشی

 

اشتراک این خبر در :