حلقه صالحین ویژه خواهران فرهنگی در نمازخانه آموزش و پرورش املش تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار املش ما ، صبح امروز حلقه صاحلین ویژه خواهران فرهنگی در نمازخانه آموزش و پرورش با حضور فرماندهی سپاه و رئیس آموزش و پرورش املش تشکیل شد.

 

اشتراک این خبر در :