صبح امروز تعدادی از مدیران مدارس و فرماندهان واحد های پیشگام حوزه بسیج دانش آموزی شهرستان املش تجلیل شدند.

به گزارش خبرنگار املش ما ،صبح امروز از  تعدادی مدیران مدارس و فرماندهان واحدهای پیشگام حوزه بسیج دانش آموزی شهرستان املش در دفتر مدیر آموزش و پرورش تجلیل به عمل آمد.

 

تجلیل از فرماندهان بسیج دانش آموزی تجلیل از فرماندهان بسیج دانش آموزی تجلیل از فرماندهان بسیج دانش آموزی تجلیل از فرماندهان بسیج دانش آموزی

اشتراک این خبر در :