کد خبر: 72311

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۱۰ - ۷:۳۴

محمود صادقی با معرفی کفیل آزاد شد

محمود صادقی در وقت اداری جهت انجام تحقیقات، در دادسرا حضور یافت. به گزارش املش ما ، محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه(۹٫۹٫۹۵) در وقت اداری جهت انجام تحقیقات، در دادسرا حضور یافت. نامبرده پس از حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه و انجام تحقیقات در مورد اتهامات مطروحه توسط بازپرس پرونده […]

محمود صادقی در وقت اداری جهت انجام تحقیقات، در دادسرا حضور یافت.

محمود صادقیبه گزارش املش ما ، محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه(۹٫۹٫۹۵) در وقت اداری جهت انجام تحقیقات، در دادسرا حضور یافت.

نامبرده پس از حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه و انجام تحقیقات در مورد اتهامات مطروحه توسط بازپرس پرونده و با صدور قرار تامین کفالت و با معرفی کفیل آزاد شد.

منبع : میزان

ارسال دیدگاه

کسب درآمد