بارش برف ارتفاعات شهرستان املش را سفید پوش نمود و در برخی روستاها بیش از  سانتی متر بر زمین نشست.

به گزارش خبرنگار املش ما ، بارش برف ارتفاعات شهرستان املش را سفید پوش نمود و در برخی روستاها بیش از  سانتی متر بر زمین نشست.

 

اشتراک این خبر در :