نمایش آئینی مذهبی “کیفیت اسیری دوطفلان مسلم ” به مناسبت اربعین حسینی در کانون معصومیه املش برگزار شد.

به گزارش خبرنگار املش ما ، نمایش آئینی مذهبی “کیفیت اسیری دوطفلان مسلم” کار مشترک دبستان دخترانه شهید پاهکیده و کانون معصومیه به مناسبت اربعین حسینی در کانون معصومیه املش برگزار شد.

دوطفلان مسلم املش دوطفلان مسلم املش دوطفلان مسلم املش دوطفلان مسلم املش

 

اشتراک این خبر در :