به دنبال نفوذ هوای سرد و کاهش دما ، ۴۰ سانتی متر برف در مطقه کوهستانی خصیب دشت املش بر زمین نشست.

به گزارش خبرنگار املش ما ، با کاهش دما بسیاری از نقاط کوهستانی شهرستان املش برف بارید و در خصیب دشت به ارتفاع ۴۰ سانتی متر رسید.

 

در نقاط دیگر شهرستان از جمله ملکوت ، سیاه خلک ، شهر سمام و هلوچالکم افزون بر ۵ سانتی متر برف باریده است.

 

برف املش

اشتراک این خبر در :