تصویر ذیل متعلق به سقوط بیل مکانیکی  در رودخانه جورکاسر شهرستان املش می باشد.

به گزارش خبرنگار املش ما، در سال ۹۱ بارش سیل آسای باران موجب طغیان رودخانه نرکه  شد که دو دهنه پل تخریب گردید.

تصویر ذیل متعلق است به سقوط بیل مکانیکی به داخل رودخانه جورکاسر می باشد.

سقوط بیل مکانیکی

 

اشتراک این خبر در :