رئیس اداره چای  املش از پرداخت ۷۸ درصد مطالبات چایکاران املشی خبر داد و گفت: مابقی طلب چایکاران حق السهم کارخانجات می باشد که باید پرداخت گردد.

چایعیسی طالبی پیش از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار املش ما از پرداخت ۷۸ درصد مطالبات چایکاران املشی خبر داد و گفت: با پرداخت حق سهم کارخانجات تا پنج شنبه هفته جاری این رقم به ۸۲درصد خوهد رسید.

 

رئیس اداره چای املش افزود: در سال جاری قریب ۳۰هزار تن چای برداشت شده که ارزش ریالی آن ۵۰ میلیارد تومان بوده است و تاکنون ۳۸ میلیارد و هفتصد میلیون تومان پرداخت گردیده است.

 

وی خاطرنشان کرد: سازمان چای حق سهم خود را پرداخت نموده است و طلب باقی مانده حق سهم کارخانجات چایسازی می باشد.

 

در شهرستان املش ۸هزار چایکار املشی در ۴ هزار و ۸۵۰ هکتار باغات چای مشغول فعالیت می باشند.

اشتراک این خبر در :