نشست کتابخوانی در دبستان شهید خوش برش شبخوسلات رانکوه برگزار شد.

 

به گزارش خبرنگار املش ما ، نشست کتابخوانی با همکاری کتابخانه عمومی شبخوسلات رانکوه در دبستان شهید خوش برش برگزار شد.

 

این برنامه که در نمازخانه دبستان برگزار شده بود ، یکی از کتابداران کتابخانه به معرفی کتاب پرداخت.

 

اشتراک این خبر در :