در حاشیه همایش  تبیین و بررسی آثار و مضرات مواد مخدر و راهکارهای مقابله با آن ، نمایشگاه مبارزه با مواد مخدر  در کانون معصومیه املش برگزار شد

 

به گزارش خبرنگار املش ما ، در حاشیه همایش تبیین و بررسی مضرات مواد مخدر و راهکارهای مقابله با آن نمایشگاهی با همین عنوان در کانون معصومیه املش در معرض دید عموم قرار گرفت.

 

اشتراک این خبر در :