مانور قطع اضطراری گاز در مواقع بحران و استفاده از سوخت های مایع در نانوایی سطح شهر املش برگزار شد.

 

به گزارش خبرنگار املش ما، مانور قطع اضطراری گاز در مواقع بحران و استفاده از سوخت های مایع در تعدادی از نانوایی های سطح شهر به مناسبت هفته پدافند غیرعامل برگزار شد.

 

اشتراک این خبر در :