صبح امروز با حضور تعدادی از مسئولین شهرستان املش زنگ پیوند اولیاء و مربیان به صدا در آمد 

 

به گزارش خبرنگار املش ما ، صبح امروز با حضور تعدادی از مسئولین زنگ پیوند اولیاء و مربیان در دبیرستان دخترانه شهید علوی ۲ جیرگوابر املش به صدا درآمد.

 

اشتراک این خبر در :