جهاد کشاورزی املش با همکاری نمایندگان روستا ، هیئت امنای مساجد اقدام به جذب کمک کشاورزان جهت کنگره عظیم شیعه در اربعین حسینی در کربلانموده است.

 

به گزارش خبرنگار املش ما ، جهاد کشاورزی شهرستان املش جهت برگزاری کنگره عظیم شیعه در اربعین حسینی در کربلای معلا اقدام به جمع آوری کمک کشاورزان املشی نموده است.

 

در این اقدام کارشناسان این مرکز با همکاری نمایندگان روستا ، هیئت امناء مسجد و ریش سفیدان محل به روستاهای املش شمالی مراجعه و کمک کشاورزان از قبیل برنج را جمع آوری می نمایند.

 

 

اشتراک این خبر در :