عزاداری عاشورای حسینی مردم املش از دریچه دوربین عباس رنجی عکاس شرق گیلانی

 

اشتراک این خبر در :