صبح امروز مراسم نواخته شدن زنگ ایثار و مقاومت به صورت نمادین در دبیرستان نرجسیه املش برگزار شد.

 

به گزارش خبرنگار املش ما ، صبح امروز مراسم نواخته شدن زنگ ایثار و مقاومت به صورت نمادین در دبیرستان نرجسیه املش برگزار شد.

 

در این مراسم رئیس سازمان جهادکشاورزی استان گیلان و تعدادی از مدیران شهرستانی برگزار گردید.

 

زنگ مقاومت املش زنگ مقاومت املش زنگ مقاومت املش زنگ مقاومت املش زنگ مقاومت املش زنگ مقاومت املش

اشتراک این خبر در :