شهردار املش پیش از ظهر دوشنبه همزمان با عید سعید قربان از بیماران بیمارستان نیکوکار  عیادت نمود.

 

به گزارش خبرنگار املش ما ، پیش از ظهر دوشنبه همزمان با عید سعید قربان بابک ریحانی شهردار املش از بیماران بیمارستان نیکوکار عیادت نمود.

 

عیادت شهردار از بیماران عیادت شهردار از بیماران عیادت شهردار از بیماران

اشتراک این خبر در :