پیش از ظهر یکشنبه مراسم تودیع و معارفه فرمانده سپاه ناحیه املش در کانون معصومیه برگزار شد.

 

به گزارش خبرنگار املش ما ، پیش ازظهر یکشنبه مراسم تودیع و معارفه فرمانده سپاه املش برگزارشد و سرهنگ پاسدار  سیدجعفر حسینی به عنوان فرمانده جدید این ناحیه معرفی و از زحمات سه ساله سرهنگ پاسدار داریوش خوشحال قدردانی شد.

 

اشتراک این خبر در :