بارش برف که از عصر جمعه آغاز شده بود زیبایی های خاصی را به مناطق کوهستانی املش داده است.

 

 

 

 

1برف پاییزی املش

برف پاییزی املشبرف پاییزی

Photographer:s.talebi

اشتراک این خبر در :