کد خبر: 70189

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۱۹ - ۳:۴۷

تصاویری از طغیان رودخانه شیشارستان املش

بارش سیل آسای باران موجب طغیان رودخانه شیشارستان املش شد.   به گزارش خبرنگار املش ما ، بارش سیل آسای باران موجب طغیان رودخانه شیشارستان املش شد.  

بارش سیل آسای باران موجب طغیان رودخانه شیشارستان املش شد.

 

به گزارش خبرنگار املش ما ، بارش سیل آسای باران موجب طغیان رودخانه شیشارستان املش شد.

 

%d8%b7%d8%ba%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86 %d8%b7%d8%ba%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%861 %d8%b7%d8%ba%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%862 %d8%b7%d8%ba%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%863 %d8%b7%d8%ba%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%864 %d8%b7%d8%ba%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%865

ارسال دیدگاه

کسب درآمد