کد خبر: 70173

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۱۸ - ۴:۵۴

ترجمه / حمایت از توسعه تعاونی

داوود خانی خلیفه محله به مناسبت هفته تعاون مقاله ای در خصوص حمایت از توسعه تعاونی را ترجمعه نمود و در اختیار تحریریه این رسانه قرار داد.   به گزارش خبرنگار املش ما ، داوود خانی خلیفه محله به مناسبت هفته تعاون مقاله ای در خصوص حمایت از توسعه تعاونی را ترجمعه نمود و در […]

داوود خانی خلیفه محله به مناسبت هفته تعاون مقاله ای در خصوص حمایت از توسعه تعاونی را ترجمعه نمود و در اختیار تحریریه این رسانه قرار داد.

 

%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86به گزارش خبرنگار املش ما ، داوود خانی خلیفه محله به مناسبت هفته تعاون مقاله ای در خصوص حمایت از توسعه تعاونی را ترجمعه نمود و در اختیار تحریریه این رسانه قرار داد.

 

Through a people-centered business model, cooperative enterprises have played a key role in international development for over 100 years, contributing to the development of an estimated 3 billion people worldwide.

بیش از یکصد سال است که شرکت های تعاونی نقش کلیدی در توسعه بین المللی از طریق الگوی کسب و کار مردم محور،ایفا کرده اند و به رفاه و یاری بیش از سه میلیارد نفر در سراسر جهان، پرداخته اند.

Working together through local, national, regional, and international structures, cooperatives build a global network across sectors ranging from small-scale to multi-national businesses. With cooperation among cooperatives and rich resources – finance, technical assistance, and human capacity –  cooperatives constitute a major actor in economic, social, and human development around the world

تعاونی ها از طریق کار گروهی به طرق محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی، در ساخت یک شبکه جهانی در بخش های مختلف در مقیاس کوچک به کسب و کار چند ملیتی. با همکاری بین تعاونی ها و منابع غنی – امور مالی، کمک های فنی، و ظرفیت انسانی – نقش برجسته ای در توسعه اقتصادی، اجتماعی انسانی در سراسر جهان دارند.

 

In 2008 Cooperatives Europe created the Cooperatives Europe Development Platform. The overall aim of the CEDP is to facilitate international cooperative development, to integrate cooperatives into development policies, and to advocate for the cooperative business model. Therefore the CEDP works jointly on international development issues, exchanges information, creates synergies, strengthens relations with EU institutions, co-ordinates development policy action at the European level, and cooperates with civil society platforms.

در سال ۲۰۰۸ تعاون اروپا، بستر های نرم افزاری توسعه ای تعاون دایر نموده است که هدف کلی CEDP تسهیل توسعه همکاری بین المللی، به ادغام تعاونی ها به سیاست های توسعه، و حمایت از مدل کسب و کارتعاونی هاست.
بنابراین CEDP به طور اعم در مورد مسائل توسعه بین المللی، تبادل اطلاعات، هم افزایی، ایجاد تقویت روابط با نهادهای اتحادیه اروپا، هماهنگی عملی با سیاست های توسعه در سطح اروپا، و همکاری با سیستم عامل های جامعه مدنی، متمرکز گردیده است.

 

به گزارش خبرنگار ما ، داوود خانی خلیفه محله  مسئول اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی املش می باشد.

ارسال دیدگاه

کسب درآمد