بارش باران که از صبح امروز در نوار شمالی آغاز شده بسیاری از کوچه های شهر املش را دچار آبگرفتگی نموده است.

 

به گزارش خبرنگار املش ما ، بارش باران که از صبح امروز آغاز شده بسیاری از کوچه های شهر املش را دچار آبگرفتگی نموده است.

 

نیروهای امدادی شهرداری هم از صبح امروز باحضور در کوچه ها اقدام به بازگشایی و رفع انسداد آب گرفتگی ها نموده اند.

 

آبگرفتگی کوچه های املش آبگرفتگی کوچه های املش1 آبگرفتگی کوچه های املش2 آبگرفتگی کوچه های املش3 آبگرفتگی کوچه های املش4 آبگرفتگی کوچه های املش5 آبگرفتگی کوچه های املش6 آبگرفتگی کوچه های املش7 آبگرفتگی کوچه های املش8 آبگرفتگی کوچه های املش9 آبگرفتگی کوچه های املش10 آبگرفتگی کوچه های املش11 آبگرفتگی کوچه های املش12

 

اشتراک این خبر در :