امام جمعه سابق رضوانشهر و رحیم آباد بعنوان امام جمعه جدید املش معرفی خواهد شد.

 

حبیبی روحانیبه گزارش خبرنگار املش ما ، حجت الاسلام تقی روحانی که در تیرماه ۹۲ به عنوان امام جمعه املش معرفی شده بود و چندماه پیش حکم وی در این سمت تمدید گردید به عنوان امام جمعه جدید رودسر معرفی خواهد شد.

 

همچنین حجت الاسلام حبیبی امام جمعه رضوانشهر بعنوان امام جمعه جدید شهرستان املش معرفی خواهد شد.

 

حجت الاسلام حبیبی پیش از رضوانشهر ، امام جمعه رحیم آباد بود.

اشتراک این خبر در :