در جلسه ای که با حضور پورعلی مدیرعامل سازمان مدیرینت پسماند گیلان در فرمانداری املش برگزار شد، از شهرداری رانکوه بدلیل عملکرد در حوزه پسماند تقدیر شد.

 

پورعلی رشیدنژاد محمودیبه گزارش خبرنگار املش ما ، در جلسه ای که با حضور مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند در فرمانداری املش برگزار شد ، شهرداری رانکوه جزو شش شهرداری برتر در حوزه پسماند از سوی این سازمان معرفی شد.

 

پورعلی در این جلسه از عملکرد خوب شهرداری رانکوه در حوزه پسماند تقدیر نمود و گفت: رانکوه جزء محدود شهرهایی بشمار می رود که در این حوزه فعالتر و عملکرد قابل قبولی داشته است.

 

اشتراک این خبر در :