پیش از ظهر چهارشنبه در دومین روز از هفته دولت ۱۵ واحد مسکن مددجویی کمیته امداد امام خمینی(ره) در روستاهای شهرستان املش افتتاح شد.

 

افتتاح واحد مددجویی املشبه گزارش خبرنگار املش ما ، در ادامه برنامه های هفته دولت مسئولین شهرستان به روستای سورکوه املش رفتند تا یک واحد مسکن مددجویی به صورت نمادین افتتاح نمایند.

میرزایی مدیرکمیته امداداملش در حاشیه افتتاح به خبرنگار ما گفت: در مجموع ۱۵ واحد مسکن مددجویی با اعتبار ۳میلیارد و ۵۰ میلیون ریال در روستاهای شهرستان ساخته و تحویل مددجویان این نهاد قرار گرفته است.

 

 

به گزارش خبرنگارما در سال گذشته ۴ واحد مسکن مددجویی به خانواده های تحت پوشش تحویل داده شده بود.

 

 

اشتراک این خبر در :