دقایقی پیش منزل مسکونی در خیابان شهید رجایی املش دچار حریق شد و با اعزام نیروهای امدادی آتش نشانی به محل از ادامه آتش سوزی جلوگیری شد.

به گزارش خبرنگار املش ما، دقایقی پیش منزل مسکونی در خیابان شهید رجایی املش دچار حریق شد و با اعزام نیروهای امدادی آتش نشانی به محل از ادامه آتش سوزی جلوگیری شد.

 

آتش سوزی خیابان شهید رجایی املش آتش سوزی خیابان شهید رجایی املش1 آتش سوزی خیابان شهید رجایی املش2 آتش سوزی خیابان شهید رجایی املش3 آتش سوزی خیابان شهید رجایی املش4 آتش سوزی خیابان شهید رجایی املش5

 

اشتراک این خبر در :